Kabëll mbushës (2 porta), ngjyrë kafe

Kabëll mbushës (2 porta), ngjyrë kafe

Konvertoni 60 pikë dhe merr kabëll mbushës USB me dy porta, me ngjyrë kafe për telefon mobil.


Ju lutemi regjistrohuni këtu ose kyquni, për të parë në cilat pika të shitjes mund të gjeni këtë dhuratë.